[-] > DİĞER ETKİNLİKLER > Neden Tereddüt Etmeliyim: WILLIAM KENTRIDGE – Cape Town
 • William Kentridge

  Neden Tereddüt Etmeliyim: WILLIAM KENTRIDGE – Cape Town

  Uluslararası üne sahip sanatçı William Kentridge’in bugüne kadarki en büyük sergisi 24 Ağustos 2019’da Cape Town’da açıldı. Bu önemli sergiye, sanatçının multimedya işlerine iki bölümde yer veren Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi (Zeitz MOCAA) ve heykel işlerini sunan Norval Vakfı eş zamanlı ev sahipliği yapıyor.


  Neden Tereddüt Etmeliyim: Çizimleri Harekete Geçirmek, Zeitz MOCAA

  25 Ağustos 2019 – 23 Mart 2020
  Azu Nwagbogu ve Tammy Langtry küratörlüğünde

  Neden Tereddüt Etmeliyim: Çizimleri Harekete Geçirmek, Zeitz MOCAA ev sahipliğinde, kara kalem çizimleri, tahta baskıları, halıları, stop frame animasyon, yerleştirme ve video gibi işleri dahil olmak üzere Kentridge’in 40 yıllık kariyerini bütün yapıtlarıyla sergileyecek. Buna ek olarak, sergi, Kentridge’in atölye pratiğinin kariyeri üzerindeki rolüne özel olarak yer verecek.

  Serginin küratörü Azu Nwagbogu şöyle açıklıyor: “Bu sergiyi kavramsallaştırırken, sanatçının görkemli kariyerinden birçok projesini tek bir alanda yoğunlaştırmaya çalışmaktan fazlasını yapmak istedik. Kentridge’i açmak, süreçlerini ortaya çıkarmak ve iki boyutlu formların yaşamı nasıl üstlendiğini göstermek çok önemliydi. Ayrıca, sanatçının yolculukları ve tecrübeleri hakkında bir çeşit “sahne arkası” görüşü sunmak istedik, bazen en belirsiz ve savunmasız haliyle.”

  WK - Drawing from Felix in Exile 1994

  WK – Drawing from Felix in Exile 1994

  Neden Tereddüt Etmeliyim ismini Afrika’nın Birinci Dünya Savaşı’na katılımındaki paradoksları irdeleyen, sanatçının son operası The Head and the Load – Baş ve Yük’ten (2018) almıştır. Bu soru ilk olarak zor bir seçim yapması gereken bir Afrikalı asker tarafından ortaya atılır: zorunlu hizmeti kabul etmek – evinin güvenliğini ardında bırakarak, pek az bildiği, çok uzaktaki bir savaşta hayatını tehlikeye atmak – veya reddetmek ve bazı zulümlerle yüzleşmek. Neden Tereddüt Etmeliyim Kentridge’in atölye pratiği bağlamında bakıldığında, prosedür veya ürün karşısında sürecin önemini vurgulayan bir sorudur. Sanatçının eserini efsanenin belirsizliklerinden çıkarma teşebbüsü, bu sürekli değişen kültürel iklimimiz bağlamında anlaşılabilir: atalete direnen ama mutlaka şüphe ile çerçevelenen bir alıştırmadır.

  Serginin küratörü Tammy Langtry “Kentridge, Güney Afrika anlatımına bağlı kalmaya devam ederken, projeleri, diğer benzer tarihi başarısızlıklar ve başarı için ütopik olasılıklar hakkında hümanist sorular ortaya koyuyor. Bu şekilde, sergi dünyanın geçen yüzyılını kapsayan tarihsel bir okuma olarak görülebilir” diye ekliyor.

  Sanatçının yaratıcılığını uygulama alanının genişliğinden dolayı, sergi Zeitz MOCAA – 3. kat, 1. kat, Hareketli Görüntü Merkezi, BMW Atriyum ve Track Shed’de gece projeksiyonu olmak üzere beş bağımsız alana yayılıyor.

  WK - Invention of Africa

  WK – Invention of Africa

  Sergi, Kentridge’in çalışmaları kaynaklı tematik kaygıları ve önemli diyaloğu genişletmek adına, 27 Ekim’de sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek bir sempozyum da dahil olmak üzere birçok kamusal program ve etkinlik ile desteklenecek.

  Zeitz MOCAA Hakkında

  Zeitz MOCAA, Afrika ve diasporasından 21. yüzyıl sanatının koleksiyonunu oluşturan, koruyan, araştıran ve sergileyen, kar amacı gütmeyen, çağdaş bir sanat müzesidir; uluslararası sergilere ev sahipliği yapar; destekleyici eğitim ve zenginleştirme programları geliştirir; kültürlerarası anlayışı teşvik eder; ve herkes için erişimi garanti eder. Galeriler geniş ve güncel bir koleksiyona adanmıştır; özel sergiler; Sanat Eğitimi Merkezleri, Küratörlük Eğitimi, Performatif Pratik, Fotoğraf ve Hareketli Görüntü. Zeitz MOCAA, CEO David Green liderliğindeki V&A Waterfront ve Growthpoint Properties Limited (Kamu Yatırım Ortaklığı Limited Şirketi (PIC)) tarafından temsil edilen Devlet Çalışanları Emeklilik Fonu (GEPF) ile koleksiyoner Jochen Zeitz’in ortaklığıyla kuruldu. Bina, Londra merkezli Heatherwick Studio tarafından yeniden tasarlandı.

  Zeitz MOCAA hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.


  Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel, Norval Vakfı

  25 Ağustos 2019 – 23 Mart 2020
  Karel Nel, Owen Martin, Talia Naicker, Vicky Lekone küratörlüğünde

  Norval Vakfı, uluslararası kabul görmüş sanatçı William Kentridge’in heykel pratiğinin ilk değerlendirmesini Ağustos ayında Cape Town’da sunacak.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel’de, ziyaretçiler Kentridge’in üç boyutlu form ile bağını hikayeleştiren, son yirmi yılda üretilmiş yeni ve tarihi bir dizi sanat işiyle karşılaşacaklar. Norval Vakfı’nın 24 Ağustos 2019 – 23 Mart 2020 tarihleri arasındaki sergisi, Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi’ndeki odak noktasını Kentridge’in çizim pratiği olarak belirleyen Neden Tereddüt Etmeliyim? Çizimleri Harekete Geçirmek isimli tamamlayıcı sergiyle kesişecek.

  Sergi

  Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel, Kentridge’in bir heykeltıraş olarak üretimini ele alan ilk uluslararası sergi olması nedeniyle sanatçının pratiğinde biricik bir odak noktası sayılabilir. Sanatçının eserlerinin tümünü kapsayan ve üç boyutlu formla başa çıkmasında uzun süredir devam eden doğaçlama pratiğine tanıklık eden bu sergi operalarından imajlarına, animasyonlarından sahneye ve beyaz perdenin dışına çıkıyor ve bizimle direk olarak zemin seviyesinde buluşuyor. Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel aynı zamanda bu sergi için komisyon edilmiş yeni çalışmaların da ilk gösterimini yapıyor.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel’in temel kaygısı Kentridge’in heykellerinin temsilci olduğu anlayışıdır. Kinetik heykeller, tripod üzerinde megafon görevi görür, Rus Konstrüktivizmi’ne kıvrak bir kafa selamı gibidir, bir propogandacının kişisel ve mekanik otorite yayınına işaret eder. Singer Trio’da (2018), örneğin, “ready-made” dikiş makinelerine, hep bir ağızdan perform edebilecekleri sesler verilir, bu dünyada yeni ve mizahi bir varlık kazanırlarken megafonları senkronize edilmiştir.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Kentridge’in heykellerinin birçoğu hareketli bir gösteriyi nesneleştirir. Görünüşte rastgele inşa edilen soyut uçaklar ile ilerlerken, World on its Hind Legs – Dünya’nın Arka Bacakları’nda (2009) olduğu gibi, grafik formların beklenmedik şekilde nasıl hizalandığını, görsel ve mecazi olarak yüklenmiş organize bir bütünün içine girdiğini görürüz.

  Başka bir yerde, Kentridge’in gündelik nesneler ve doğaçlama fikirler repertuarı, bir sayfada metin satırları olarak okumak üzere bir raf biriminde sözdizimsel olarak düzenlenmiş küçük bronz heykellerin satırlarına çevrilir. Paragraf II’de (2018), at, burun, sürahi, kamera, megafon ve diğerleri, resimli yazı gibi dizilir, bu görsel bulmacalar, erken gerçeküstücüleri hoşnut eden sözcükleri anımsatır.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Kentridge’in görsel sözlüğünden birkaç parça, anıtsal bronz heykellerin döküldüğü ölçeklendirilmiş alçı prototipleri olarak elden geçirildi: devasa bir tirbuşon, devrilmekte olan Kübist asıllı bir çömlek, ve imi şeklindeki görsel bir süs, yoğun mevcudiyetiyle muazzam bir sinema kamerası – belki de Kentridge’in olağanüstü üretimlerinin gözlemci alter egosu ?

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Kentridge’in çalışmalarında çok güçlü bir şekilde görünen kopuk anlatım, kişisel ile siyasal, operayla ilgili olanla günlük, görünüşte alakasız olan ile sosyal açıdan uygun olan arasındaki çarpışmayı düzenleyen sıralı bir yer değiştirme olarak koreografi edilmiş. Kentridge’in heykellerine yaklaşmak hem meydan okuyan hem de cezbeden bir Dadaist manzarasına açılıyor.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  – Karel Nel, Kıdemli Danışman Küratör, Norval Vakfı.

  “Norval Vakfı, Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel’i ağırlamaktan gurur duyar. Vakfın kilit bir yönü, çeşitli sanatçıların heykel ve yerleştirme temelli uygulamalarını sergileme taahhüdümüzdür ve bu amaca yönelik olarak tasarlanmış binamız tarafından kolaylaştırılmıştır. Özellikle, sanatçı ve küratörleri, William Kentridge’in sergisini örnek teşkil eden en büyük galerimiz olan galeri sekiz’e karşılık vermeye davet ediyoruz. Galeri, sekiz ton ağırlığındaki ve dokuz metreye kadar çıkan işleri desteklemek için zeminlerini güçlendirdi. Bu galerinin anıtsal büyüklüğü, serginin bir parçasını oluşturan anti-anıtsal, kendiliğinden ve tiyatral heykellerle ideal bir kontrast içine oturuyor.”

  – Elana Brundyn, CEO, Norval Vakfı.

  Etkinlikler

  Neden Tereddüt Etmeliyim: Heykel’e 19 Eylül Perşembe günü 19:30’da Norval Vakfı’nın atriyumunda gerçekleşecek piyanist ve besteci Kyle Shepherd ile işbirliği dahil olmak üzere, sanatçı ve kültür sektörünün önde gelen isimleri ile konuşma ve performans programı eşlik ediyor. Açılışın olacağı hafta sonu 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos 2019 Pazar günleri bir dizi üye ve halka açık etkinlik gerçekleşecek.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  William Kentridge Hakkında

  William Kentridge, çizimleri, filmleri, tiyatro ve opera prodüksiyonları ile uluslararası alanda beğeni toplamaktadır. Pratiği medyumlar ve türler arasındaki çapraz beslenmeden doğar, sömürgecilik ve apartheid miraslarına cevap verir. Estetiği, stop motion animasyondan erken özel efektlere kadar filmin kendi tarihinin medyumundan oluşur. Kentridge’in çizimleri, özellikle silinmiş ve yeniden çizilen bir izin dinamizmi, genişleyen animasyon ve film yapımcılığının ayrılmaz bir parçasıdır.

  Kentridge’in çalışmaları, Kassel’de Documenta, New York’ta Modern Sanat Müzesi, Viyana’da Albertina Müzesi, Paris’te Louvre Müzesi, Londra’da Whitechapel Galerisi, Kopenhag’da Louisiana Müzesi ve Madrid’de Reina So Müzesi dahil, 1990’lardan bu yana dünyadaki müzelerde ve galerilerde görülmüştür. Opera prodüksiyonları arasında Mozart’ın Sihirli Flüt’ü, Shostakovich’in The Nose’u ve Alban Berg’in Lulu’su New York’taki Metropolitan Opera; Milano’da La Scala; Londra’daki İngiliz Ulusal Opera; Fransa’da Lyon Operası; Hollanda’da Amsterdam Operası da dahil opera evlerinde görülmüştür. 2017 yazında, Kentridge’in prodüksiyonuyla Berg’in Wozzeck operası Salzburg Festivali’nde prömiyer gördü.

  İngiliz, Fransız ve Alman savaş alanı güçlerine hizmet eden milyonlarca Afrikalı hamalın ve ulağın bilinmeyen hikayesini aydınlatmak üzere müzik, dans, film projeksiyonları, mekanik heykeller ve gölge oyununu birleştiren iddialı performans çalışması Baş ve Yük
  (Head & the Load ) 2018’de Londra ve New York’ta eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

  Kentridge, Yale ve Londra Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerin onursal doktoralarını aldı.2012 yılında Harvard Üniversitesi’nde Charles Eliot Norton Derslerini sundu. 2010’da Kyoto Ödülü’nü aldı. 2015 yılında Londra’daki Kraliyet Akademisi tarafından Fahri Akademisyenliği’ne atandı. 2017’de Princesa de Asturias Sanat Ödülü’nü ve 2018’de Antonio Feltrinelli Uluslararası Ödülünü aldı.

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Courtesy of Norval Foundation and by Dave Southwood

  Norval Vakfı Hakkında

  Norval Vakfı, Güney Afrika ve ötesindeki 20. ve 21. yüzyıl görsel sanatlarının araştırma ve sergisine adanmış bir sanat ve kültürel ifade merkezidir. Cape Town’un Steenberg bölgesinde, Table Dağı Milli Parkı’nın bitişiğinde yer alan Norval Vakfı, sanat deneyimini doğaya duyulan değerle birleştirir. Heykel Bahçesi, açık hava amfitiyatrosu, amaca yönelik sergi alanları ve araştırma kütüphanesi ile ziyaretçilere çok boyutlu bir deneyim sunan benzersiz bir konumda yer alır. Bu, Skotnes Restaurant ve Bar, özel bir mağaza ve bir çocuk oyun alanı ile tamamlanmaktadır. Norval Vakfı, görsel sanatlar konusundaki anlayışımızı genişletmek için yüksek kaliteli sergiler ve kamusal programlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Norval Vakfı, Gerard Sekoto Vakfı, Edoardo Villa Koleksiyonu ve Alexis Preller Arşivi’nin koruyucusu olmaktan onur duymaktadır. Norval Vakfı, sanatın hayatımızı zenginleştirme gücüne sahip olduğu ve sanatçıların toplumumuza derinden katkıda bulunduğu inancını destekler. Norval ailesi, Norval Vakfının kurucuları ve ilk destekçileridir ve amaçları, sanatı yaygın olarak erişilebilir kılmaktır.

  Norval Vakfı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.