[-] > KİTAPLIK > 100 Sanatçı Manifestosu
  • 100_sanatci_manifestosu

    100 Sanatçı Manifestosu

    Derleyen Alex Danchey, Çeviren M. Emir Uslu, Espas Yayınları, Ekim 2017

    Alez Danchev’in derlemiş olduğu 100 Sanatçı Manifestosu ilk kez orijinal metne sağdık kalınarak Türk okuyucularla buluşuyor. Bu derleme bizlere 20. Yüzyıla damgasını vurmuş Fütürizm, Sürrealizm, Feminizm, Komünizm gibi pek çok fikir ve sanatsal akımı anlama ve tartışma imkanı sunuyor. Danchey, farklı uluslardan film, moda ve kavramsal sanat gibi farklı sanat dallarından birçok sanatçının manifestosunu aktarırken, aynı zamanda bu kişilerin kısa biyografilerini ve kendi açıklayıcı notlarını da okuyucuların dikkatine sunuyor. Danchev’in manifestolara, sanatçılara ve sanata ışık tutan bu derlemesini tüm kitapçılarda bulabilirsiniz.