[-] >
  • Art of Conflict : The Murals of Northern Ireland

    Yönetmen: Valeri Vaughn, 2012

    Politik ve sosyal karmaşanın hakim olduğu dönemlerde, Kuzey İrlanda’da bölünmüş iki grubu yansıtan özel bir sanat anlayışı ortaya çıktı. Art of Conflict belgeseli, Kuzey İrlanda’da yüzyıllar süren bölünmüşlük ve anlaşmazlığın insanlar üzerindeki etkisini gösteren duvar resimlerini konu ediniyor. Kuzey İrlanda’da çekilen belgesel, duvar resimlerinin etkisini, amacını ve geleceğini bölgede yaşayan kişiler, politik aktörler ve sanatçılarla yapılan röportajlarla sorguluyor. Sanatın, toplulukların tarihi ve kimliğinin iç içe geçişini göstererek yeni kapılar açıyor.